ZIT IK ECHT ZO SIMPEL IN ELKAAR?

Zit ik echt zo simpel in elkaar? Boek 1 en 2

Deel 1
Zit Ik Echt Zo Simpel In Elkaar? Ontdek jouw gebruiksaanwijzing

Mijn eerste boek is een uitleg van het Levensritme® en is de basis van mijn filosofie. Deze filosofie is gebaseerd op de, zich herhalende, gebeurtenissen in mijn leven.
Door acht te slaan op die gebeurtenissen ontdekte ik op een gegeven moment een patroon dat zich steeds herhaalde.
Ik ging meer en meer beseffen dat het leven in blokken van 28 jaar opgedeeld kan worden.

Elke 28 jaar vindt er een overgang plaats naar een nieuw seizoen in het leven. Deze overgang gaat gepaard met het opnieuw geconfronteerd worden door gebeurtenissen die 28 jaar eerder hebben plaatsgevonden. Iedere keer herhalen deze ervaringen zich in het leven, tot het moment dat er begrepen wordt wat de betekenis of uitnodiging hiervan is.

Dit ben ik voor mijzelf gaan uitwerken en eigenlijk begreep ik het onbewust direct: we hebben een ritme en dat ritme vertelt ons iets. Dit ritme ben ik gaan gebruiken in mijn coaching en deel dit ook graag met velen die ik niet coach door dit ook uit te leggen via het schrijven van de boeken.

Voor mij is het duidelijk: Iedereen heeft een Levensritme®. We zijn als de natuur.

In ons leven doorlopen we vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. Elk van deze seizoenen duurt 28 jaar, wat ik een ‘cyclus’noem. Het fasinerende is dat elke 28-jarige cyclus verder kan worden onderverdeeld in vier seizoenen, elk met een duur van 7 jaar.

Op deze manier wordt er een ritme zichtbaar in het leven van ieder mens. Dit is heel praktisch en concreet.
Als je iets belangrijks meemaakt dat impact op je heeft, kun je er zeker van zijn dat dit 28 jaar (of veelvoud) later weer in een andere vorm, maar wel even heftig terugkeert. Het gaat dan niet om een herhaling, maar een situatie waarin de les waarom het draait zich nu als een mogelijkheid, als een leermoment, manifesteert.

Ik kan dit illustreren aan de hand van een heftige ervaring die ikzelf heeft meegemaakt.
Ik werd op mijn negende jaar aangerand en heb mij toen verweerd. Maar het was wel een heftige ervaring. En zowaar, toen ik 37 was (37-28 = 9), had ik opnieuw een heftige ervaring. Deze keer kon ik oefenen in het beschermen van mijzelf. Ik ging vol voor mijzelf staan.
28 jaar later —ik was toen 65 — gebeurde er weer iets dat enorm veel impact had. Ik kon toen het geleerde van de vorige twee keer aanwenden om staande te blijven in een situatie waarin ik eigenlijk omver had moeten gaan.

In dit boek ga ik dieper in op allerlei situaties om uit te leggen hoe het Levensritme® werkt en hoe mensen het bij zichzelf inzichtelijk kunnen maken. Om dat proces van zelfontdekking makkelijker te maken, is er een e-werkboek waarin je aantekeningen kunt maken en je stap voor stap het ritme eigen kunt maken.
Naast het e-werkboek is er een schema waarin je je eigen Levensritme® overzichtelijk kunt vormgeven aan de hand van de impactvolle gebeurtenissen in je eigen leven.

tabel cyclus

Deel 2
Zit Ik Echt Zo Simpel In Elkaar? Ontdek jouw persoonlijke handleiding van voelen

In mijn tweede boek, ga ik dieper in op de lessen van ieder mens.
Ik gebruik in dit boek de metafoor van een school waarin lessen met verschillende hoofdstukken gedoceerd worden over voelen. Alle mensen doorlopen hun levensschool. Samen vormen de lessen en hoofdstukken het curriculum van de ‘aardeschool’ die onderricht geeft in het leren “voelen”.

Onze aardeschool van voelen bestaat uit negen klassen die allemaal verschillen qua zwaarte en inhoud. In elke klas zijn er lessen die geleerd mogen worden. Die lessen liggen eigenlijk al vast op het moment dat je op aarde komt. Elke les is weer onderverdeeld in verschillende hoofdstukken.

In mijn coaching ga ik dieper in op welke specifieke lessen mijn deelnemers hebben. Maar in het boek kun je lezen welke lessen er in het algemeen zijn. Als je die lessen herkent, kun je zelf al de diepte ingaan met elk hoofdstuk. In dit boek geef ik je handvatten en inzicht hoe jij vanuit deze hoofdstukken de beweging kunt maken om verder jouw groei te stimuleren die zorgen voor meer liefde en verbondenheid naar jezelf en de ander.

ZIEZSIE®
De twee boeken vormen samen mijn filosofie “Zit Ik Echt Zo Simpel In Elkaar?”.  Ofwel ZIEZSIE®. Naast deze twee zelfstudieboeken en twee e-werkboeken is er ook begeleiding mogelijk.
Deze begeleiding varieert van persoonlijke coaching tot individuele meerdaagse training en retraites.

Aan de slag!

  • Omarm je emotionele intelligentie.
  • Omarm je authentieke ik.
  • Krijg zicht op jouw onbewuste potentieel.
  • Ongekende groei vanuit je gevoel.
  • Ontdek de puzzelstukjes van jouw voelen.
  • Krijg inzicht op jouw emotionele blokkade.
  • Met eigen levenswijsheid onderweg naar jouw levenskunst!

4- en 7-daagse InnBalance training

Relatietherapie

Retraite

Programma's

Boeken

PODCAST

IN HET NIEUWS

WEBSHOP

LEVENSRITME AANVRAGEN

LE LOGIS

WAT ANDEREN ZEGGEN